Obchodní podmínky

Obchodní a provozní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nehtyshop.cz (prodejce). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Informace o zboží

 • Obrázky v internetovém obchodě jsou ilustrační a mají informativní charakter.
 • Veškeré ceny, včetně akčních nabídek, platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
 • Zboží je dodáváno s fakturou nebo paragonem, které případnou nepřítomnost záručního listu výrobce nahrazují (dle zákona 47/1992 sb. §620 odst. 3).


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Odeslání objednávky prostřednictvím tohoto internetového obchodu je závazné a jejím odesláním kupující souhlasí s pravidly obchodu včetně dodacích a platebních podmínek, reklamačního řádu a ustanoveních o ochraně osobních údajů.
 • Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační a je vždy potvrzena na základě poptávky.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím.
 • Uzavírat kupní smlouvy prostřednictvím internetu mohou pouze osoby k tomu způsobilé. Za případné škody způsobené prodávajícímu nezletilými osobami jsou odpovědní jejich zákonní zástupci ve smyslu § 422 o. z.


Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.


Storno objednávky

 • Vaše objednávka je závazná. Budete-li si z jakéhokoli důvodu přát objednávku stornovat, učiňte tak co nejdříve, aby již nedošlo k expedici zboží (snažíme se o co nejrychlejší odeslání zboží zákazníkovi).
 • V případě opakovaných stornování objednávky jedním kupujícím si prodávající vyhrazuje právo další zboží nezasílat.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, v případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele, popřípadě se zboží již nevyrábí, či nedodává. Prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude již zaplacená částka vrácena převodem na zvolený účet.
 • Pokud je zakoupeno zboží, které není skladem a objednávka je následně stornována nebo dojde ke stornu objednávky ze strany zákazníka při úhradě online platební bránou GoPay (online platební karta) je účtován poplatek 2% touto institucí. O tento poplatek je pak ponížena vracená částka.


Způsob doručení zboží, poštovné

 • Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní společnosti PPL a České pošty. Českou poštou zasíláme zásilky jako doporučený balík, "BALÍK DO RUKY" nebo "BALÍK NA POŠTU". U zásilek odeslaných jako "BALÍK DO RUKY" pošta garantuje doručení následující pracovní den. Pokud je "BALÍK DO RUKY" Českou poštou doručován déle než do následujícího pracovního dne, neneseme za tuto dodací lhůtu odpovědnost. O stavu vaší zásilky Vás bude Česká pošta informovat SMS zprávou nebo emailem. U doporučených zásilek je dodací doba obvykle 2 dny.
 • O odeslání zásilky Vás informujeme e-mailem.
 • V případě nepřítomnosti má být adresátovi zanecháno oznámení o uložení zásilky. Bohužel se stává, že toto oznámení poštovní doručovatel někdy nevyplní a nezanechá. V případě, že zásilku čekáte a stále nedorazila, ujistěte se, že zásilka již není uložená na vaší poště, případně nás informujte na uvedených kontaktech.
 • Při platbě předem provede kupující úhradu zboží + poštovného na účet: 2200135793 / 2010, variabilním symbolem je číslo objednávky. Zboží bude expedováno až po připsání celé částky na účet prodávajícího. Pokud částka nebude do 10 pracovních dnů připsána na účet, bude objednávka stornována.
 • U objednávek nad 1500,-Kč není účtováno poštovné.
 • Osobní odběr zboží je možný po předchozí dohodě bez poplatku. Uvedené adresy nejsou kamenné prodejny, ale pouze výdejní místa pro osobní odběry.


Dodací lhůta

 • Zboží, které je skladem, expedujeme neprodleně - nejpozději však 1-2 dny po objednání, nebo obdržení platby na účet (převod peněz bankovním spojením obvykle trvá 1-2 pracovních dní).
 • U zboží, které není skladem, je dodací lhůta 1-3 týdny. Kupující bere na vědomí, že termín dodání se může prodloužit.
 • Zákazníka informujeme o odeslání zboží prostřednictvím e-mailu nebo SMS. V případě změny dodací lhůty je zákazník vždy informován.
 • Při volbě způsobu dopravy "Osobní odběr" nás prosím kontaktujte ohledně možného termínu vyzvednutí vaší objednávky, jelikož provozovna není kamenný obchod. Z tohoto důvodu provozovna nemá přesně stanovené otevírací hodiny.
 • Prodávající neručí za jakékoli škody spojené s opožděným doručením.


Převzetí zásilky

 • Kupující je povinen neprodleně po obdržení zásilky zkontrolovat její stav a položky na vystaveném dokladu. V případě nesrovnalostí nás neprodleně kontaktovat. V opačném případě se má za to, že zásilka byla v pořádku. Kupující se vystavuje riziku, že reklamace tohoto typu nebudou později uznány.

 

NEPřevzetí zásilky

 • V případě nepřevzetí vyexpedované zásilky si kupující vyhrazuje právo požadovat od zákazníka vynaložené náklady na realizovanou přepravu. Zákazník je vždy informován o odeslání zásilky a má tedy možnost zajistit si dopředu doručení nebo vyzvednutí na výdejním místě.


Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • V souladu s ustanovení Občanského zákoníku, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů po převzetí zboží. V takovém případě musí kupující o vrácení zboží předem prodávajícího informovat písemně (e-mailem či dopisem).
 • Kompletní nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení včetně příslušenství s přiloženými doklady o koupi, je kupující povinen zaslat zpět spolu s uvedením čísla objednávky a čísla účtu.
 • Právo odstoupení od smlouvy do 14 dnů se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele.
 • Kupující má nárok na vrácení poštovného (směrem od dodavatele ke kupujícímu) do výše nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání, tedy bez příplatků za kurýrní služby apod.
 • Náklady spojené s odstoupením kupní smlouvy nese kupující.
 • Po obdržení vráceného zboží, bude odpovídající částka zaslána na uvedené číslo účtu do 10 pracovních dnů. V případě vracení peněz na složenku je účtován Českou poštou poplatek 61 Kč. Tato částka bude ponížena z vracené částky.
 • V případě, že je zboží vráceno prodejci v jiném než původním (neporušeném) stavu, je zákazník povinen uhradit náklady za vzniklou škodu na zboží (např. neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
 • U vrácení zboží musí být průvodní dopis s číslem účtu, na který zákazník požaduje vrátit peníze. Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi vráceny nejpozději do 10 pracovních dnů po zpětném obdržení zboží.
 • Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.
 • V případě zakoupení zboží podnikatelským subjektem, tzn. uvedením IČ, jež zboží objednal v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se zde nevztahuje.
 • Je-li prodejci vrácené zboží zasláno na dobírku, nebude převzato.


Záruka a reklamace

 • Na zařízení je poskytována záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.
 • V případě zakoupení zboží podnikatelským subjektem, tzn. uvedením IČ, jež zboží objednal v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání platí zákonná záruční lhůta 12 měsíců.
 • Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, je povinen tyto skutečnosti sdělit vždy písemně, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží.
 • Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo nesprávným uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.
 • Nárok na uplatnění reklamace zaniká v případě poškození zboží při přepravě. Tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí. Vždy si zásilku pečlivě překontrolujte. Při převzetí poškozené zásilky prodávající za její reklamaci u České pošty nepřebírá zodpovědnost a neodpovídá ani za případné poškození jejího obsahu.
 • Oprávněná reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se s kupujícím nedohodne jinak).
 • V reklamačním protokolu musí být vyplněno: datum přijetí zboží zákazníkem, číslo objednávky, název produktu, na který zákazník uplatňuje reklamaci a jeho množství, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Dalšími nezbytnými údaji jsou jméno a adresa kupujícího, jeho telefon a e-mail. Nezbytnou součástí reklamace je doklad o zakoupení výrobku.
 • Kupující zboží odešle na vlastní náklady zpět na adresu prodávajícího. Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.
 • V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace (např. doprava k zákazníkovi atd.).


Ochrana osobních údajů

 • Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout plnohodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou poskytnuty třetímu subjektu, s výjimkou přepravce.
 • Provedením objednávky vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů, uvedených pro obchodní a marketingové účely pouze naší společnosti.
 • Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej.
 • Údaje o nákupech (objednávky) jsou shromažďovány za účelem vyřizování reklamací a ke zpětné kontrole účetních dokladů.
 • Máte právo požadovat opravu, doplnění nebo vymazání osobních údajů z naší databáze.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Závěrečná ustanovení

 • Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví, způsobené nesprávnou aplikací a postupem osoby nemající k používání těchto produktů náležité oprávnění.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen i změnu těchto obchodních a provozních podmínek.
 • V případě zasílání zboží zpět prodejci prostřednictvím České pošty, např. při vracení zboží, reklamaci nebo výměně zboží je nezbytné zásilku zaslat vždy s podacím lístkem, aby bylo možné zásilku dohledat. 
 • Pokud zákazník zašle zboží zpět prodejci obyčejně, nese za její případné nedoručení plnou odpovědnost. U těchto zásilek není možné doložit, zda byla skutečně podána ani doručena a důsledkem toho vzniká také zvýšené riziko ztráty zásilky. Česká pošta ani prodejce nenese za tento druh zásilek odpovědnost a není možné za její případnou ztrátu nárokovat náhradu.
 • Prodávající je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou konečné. Jako kupní cena je vždy považována částka uvedená u zboží v den potvrzení objednávky.


Pokud máte jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat zde . Vždy se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti.

Aktualizováno: leden 2023